LumberJocks

doigiayphepkinhdoanh

  • Advertise with us
View doigiayphepkinhdoanh's:homeworkshopprojects (0)blog (0)reviews (0)forum topics (0)buddies (0)favorites (0)activity logWatch
doigiayphepkinhdoanh

Buddies

None so far

0 posts in 41 days

Location: viet nam
Website: https://ketoansongkim.vn/dich-vu-thay-doi-dia-chi-cong-ty-phi-dich-vu-500-000-dong

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh của KẾ TOÁN SONG KIM là một dịch vụ được nhiều doanh nghiệp chọn sử dụng nhất. Vì dịch vụ này đã trọn gói hết bên các mảng thuế cũng như công việc kế toán trong công ty. Điểm đặt biệt của dịch vụ này chính là vào cuối năm kế toán, bạn sẽ được làm miễn phí quyết toán thuế cuối năm và báo cáo tài chính cuối năm. Trong khi nếu thuê ngoài thì bạn phải chi trả thêm chi phí để thực hiện dịch vụ này.

Latest Activity

signed up doigiayphepkinhdoanh's Profile 07-03-2020 04:47 AM

Latest Projects

None so far

Latest Blog Entries

None so far


Grab widget

0 comments so far

Have your say...

You must be signed in to post the comments.

DISCLAIMER: Any posts on LJ are posted by individuals acting in their own right and do not necessarily reflect the views of LJ. LJ will not be held liable for the actions of any user.

Latest Projects | Latest Blog Entries | Latest Forum Topics

HomeRefurbers.com